Earth Questions


QCould anyone translate these two things?

I think it's Norwegian:

Er slag systems kjempet Ditt
Og Tapt
Under Lammets Vrede
Og blodmånens skinn
Vet du du ikke in Lenger
være Får

Er Nå skjebnenatten Kommet
Vederstyggelighet din Hvor tar slutt
Og du skal kvestes i ned kamp Kristus

Dine ugjerninger
Har Kommet up thus
Mer du skal fa Aldri herje
skaperverk Guds Blant
Med og din villfarelse avmakt

Stjerner fallera up jorden
Den rystes i skjelv
blod Elvene med fylles
Plager landene stormer on

To verden og det som er i den
Skal nå Grunne ga to
I kullsvart natt in

Der vredesvinen skjenkes ublandet
Mer du skal Aldri eksistere , satan
For i natt får du nådestøtet
Dette er skjebnenatten
Natten hvor du kastes i ildsjøen
Og du skal pines i all Evighet
Natten på Harmageddon ...

and

Frykt ikke , broder , broder i Krist
Verden og ikke Frykt mørkets Makt
Ikke Frykt Doden , oss den ikke Når
Vant Seier Den Jesus
Kors på syndens

Vi er av reddet blodet ,

undergang fra frelst
Jesus , give evige , har tatt vår Synd
Ble Lammet drept ,

Stod men opp igjen

Dødsriket stormet ,

Jesus will make everything Makt !

Frykt Derfor ikke det onde
by Gud beskytter degrees alltid
tilhører makten have som

Frykte ikke ...
Gud Har makten
Satan har Tapt

1 answers

This question still have no answer summary yet.
#1fangAnswered at 2013-12-03 07:09:31
I don't know Norvegian, but you might try to paste this in an online translator or ask a friend who knows Norvegian (good luck for this one!).

EDIT: Why do I have the impression that this is a Black Metal song? Is it? By who?

EDIT: I have found a translation. Not sure if it's accurate, though:

Fear not, broder, broder in Krist
Fear not the world, and mørkets power
The fear is not death, when it is not us
The victory won Jesus
on the cross of sin

We are saved by blood,
saved from doom
Jesus, the eternal, has taken our sins
Lamb was killed,
but stood up again
Dødsriket stormed,
Jesus has all power!

Therefore, fear not the devil
God protect you always
He that power belongs to

Fear not ...
God has the power
Satan has lost

that's unblack metal, yeah. (this was the second song) Now searching for the first... edit
______________________________________…

EDIT: Here's the first song. A lot of the words aren't here, but I hope you can still understand it...

Your latest battles are fought
And lost
During his anger
And blodmånens leather
If you do not know that the longer you
Can be

Now it's come skjebnenatten
Where your vederstyggelighet adventure is over
And you will-threatening in combat down Christ

Your ugjerninger
Having come to an end
No more will you get devastate
Among God's creation
With your illusion and avmakt

Stars fall to earth
The quake in the earthquake
Elvene filled with blood
Plager storms of countries

For the world, and that is in the
Should now go to the shallow
In a kullsvart night

There vredesvinen bestow pure
No more will you exist, satans
For the night, you get nådestøtet
This is skjebnenatten
The night in which you are thrown into the lake of fire
And you will be tormented for all eternity
The night of Armageddon ...

sorry for the words untranslated...
Anonymous Sign In Sign Up
Add Answer of
Could anyone translate these two things?

Did this answer your question? If not, ask a new question.

Related Answers